Nasza Oferta

Home Usługi

Zobacz jakie usługi oferujemy dla naszych klientów

Profesjonalne spawanie podwodne z firmą Dival! Nasza pasja, wiedza i doświadczenie zaowocowały powstaniem firmy specjalizującej się w wysokojakościowych pracach podwodnych i hydrotechnicznych. Zespół Dival to wykwalifikowani nurkowie zawodowi oraz doświadczeni kierownicy prac podwodnych, wspierani przez inżynierów z dziedzin okrętownictwa i hydrotechniki.


Wykonujemy wszelkie prace podwodne, w szczególności:

• naprawy i inspekcje podwodnej części
jednostek pływających,

• oceny stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych,

• spawanie i cięcie podwodne,

• wiercenie i cięcie betonu,

• iniekcje uszczelniające konstrukcje
hydrotechniczne,

• inspekcje pojazdem ROV

• inwentaryzacje wykonanych prac
podwodnych,

• nadzór inwestorski i projektowy nad
prowadzonymi pracami podwodnymi.

Nasza firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001.

Naprawy i inspekcje podwodnej części jednostek pływających

Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Spawanie i cięcie podwodne

Wiercenie i cięcie betonu technika diamentową

Iniekcje uszczelniające konstrukcje hydrotechniczne,

Inspekcje pojazdem rov

Inwentaryzacje wykonanych prac podwodnych

Nadzór inwestorski i projektowy nad prowadzonymi pracami podwodnymi

Dedykowane prace podwodne po uzgodnieniu z klientem