Prace hydrotechniczne

trening badmintona

Prace hydrotechniczne

Prace hydrotechniczne są te wszelkie działania z zakresu budownictwa wodnego lub śródlądowego, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie gospodarki wodnej oraz poprawiają jej efektywność. W szeroki zakres prac hydrotechnicznych wchodzi budowa, ekspertyza, naprawa, serwis m.in. nabrzeży, pomostów, mostów, zapór oraz wszelkich budowli hydrotechnicznych, które reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Wykonywanie prac hydrotechnicznych wymaga eksperckiej wiedzy, specjalistycznych umiejętności oraz precyzji. DIVAL podejmuje wyzwania wszelkich prac hydrotechnicznych – spawanie, iniekcje uszczelniające konstrukcje hydrotechniczne, oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych. DIVAL zapewnia obsługę inwestycji od wykonania ekspertyzy oraz projektu do realizacji wykonania prac hydrotechnicznych.

Ekipa DIVAL posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania szeroko pojętych prac hydrotechnicznych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, sprawdzonymi materiałami oraz wiedzą i doświadczeniem opartym na wieloletniej praktyce. Gwarantujemy działania na najwyższym poziomie. DIVAL oferuje również realizację materiałów audiowizualnych przed i powykonawczych. Zapraszamy do współpracy!

Spawanie podwodne

Cięcie podwodne

Układanie gabionów

Reprofilacje betonów

Naprawy konstrukcji hydrotechnicznych

Iniekcje ciśnieniowe

Wiercenie podwodne

Odwierty rdzeniowe

Montaż szalunków

Cięcie drewna pod wodą

Aktualności